Lungflex - Växarena

11 Jun 2017 02:05130

Lungflex har utvecklat FlexO2 som gör det möjligt att styra syretillförseln för KOL patienter. Lunflex har medverkat i Internationaliseringsprogrammet.

Read more